Rehabilitační cvičení

Vše co potřebujete pro krásnou postavu a správné fungování vašeho těla

KOMPLEXNÍ ZPEVNĚNÍ SVALOVÉHO APARÁTU, SVALOVÁ ROVNOVÁHA

CROSSFIT

Lekce se zaměřením na intenzivní střídání jednoduchých funkčních pohybů, které jsou cvičeny s vysokou intenzitou. Je to silový a kondiční cvičební program navržený tak, aby pomohl každému získat všeobecnou fyzickou zdatnost a připravit se na jakoukoliv fyzickou výzvu.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod

KRUHOVÝ TRÉNINK

Lekce zaměřená na efektivní rozvoj silových schopností , rovnováhy , koordinace, dynamiky a  k posílení kardiovaskulárního systému. Začátek lekce je zaměřený na zahřátí organismu, dynamické protažení dále na rozvoj silových dovedností (posílení a zpevnění svalů celého těla  s důrazem na „core“ neboli střed  těla)   Lekce končí protažením nejvíce namáhaných svalů.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod
Přihlásit se

BUDOVÁNÍ SVALOVÉ HMOTY A ZDRAVÉ SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

ZDRAVÉ A TRVALÉ SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Kruhový trénink přizpůsobený na co největší spalování tuků. Cvičení probíhá v pomalejším rytmu, u cviků se provádí více opakování než u ostatních druhů cvičení, cviky jsou nastaveny komplexněji tak, aby byl v jeden okamžik zapojeno více svalových partií , dává se důraz na správné dýchání a tepová frekvence je udržována v potřebné hladině.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod

BUDOVÁNÍ SVALOVÉHO OBJEMU A ZVYŠOVÁNÍ SÍLY

Trénink zaměřený na rozvoj objemu svalů a zvyšování síly probíhá v pomalejším rytmu, cvičí se postupně s maximálními vahami a menším počtem opakování, než u jiných druhů cvičení. Navyšování vah se řídí dvěmi zásadami: přizpůsobení se pomaleji se zpevňujícím šlachám svalů a důrazem na svalové rozsahy. Jen tak se zabrání jak drobným svalovým „trhlinkám“ (mikrotraumatům), tak nesprávnému vývoji konkrétního svalu. Zatěžování kloubního aparátu musí být také specificky nastaveno.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod
Přihlásit se

ZDRAVOTNÍ, REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Nejenom z důsledku špatného životního stylu se stále víc lidí potýká s nejrůznějšími zdravotními problémy. Křivá záda, bolesti v bederní oblasti, v kloubech, zhoršená motorika, a omezené kloubní rozsahy provázené patologickou bolestivostí. Cílem tohoto individuálního cvičení je odlehčit přetížené svalové partie , posílit slabé, uvolnit ztuhlé a zapojit nevyužité svalové skupiny. Důsledným opakováním těchto korekcí bude vaše tělo mobilizováno a postupně se zbavíte všech problémů. Nastavíme správné držení těla, změníme špatné pohybové stereotypy, celkově posílíme a protáhneme tělo – vše s individuálním přístupem.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Rehabilitační cvičení je většnou navázáno na lékařské vyšetření a liší se od zdravotního cvičení aktivním přístupem terapeuta k pacientovi. Provádím např. korekce pohybů, postizometrické svalové relaxace a využívám mnoho dalších terapeutických postupů.

od 300 Kč do 600 Kč / Hod

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

Je založeno na poznatcích funkční anatomie a pohybové léčby. Jednostranná zátěž vede k přetížení pohybového aparátu, ke svalovým dysbalancím a bolestivým stavům zejména páteře. Správně prováděná kompenzační cvičení těmto stavům předchází nebo je upravuje. Při nesprávném pohybovém režimu vzniká svalová nerovnováha – dysbalance. Některé svalové skupiny se zkracují, jiné ochabují. Tyto změny ovlivňjí činnost kloubů a páteře, mění pohybové návyky a posléze způsobují bolesti pohybového systému. Zvyšují též riziko jeho přetížení a poškození úrazem. Správně prováděným kompenzačním cvičením můžeme udržet či opět získat správnou délku svalů, zabránit ochabnutí resp. posílit již ochablé svalové skupiny a získat správné pohybové návyky (stereotypy.)

od 300 Kč do 600 Kč / Hod
Přihlásit se

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Před začátkem jakýchkoliv aktivit pod mým vedením, se společně dohodneme, jaké jsou vaše představy a cíle, co by  jste chtěli  na  své postavě změnit a společně pak nastavíme  level (úroveň) tréninkových sekcí. Budete- li chtít spolupracovat i na terapeutické úrovni, tak provedeme  vstupní vyšetření sestávající z vyšetření na zkrácené a ochablé svalstvo, stav páteře, kloubní rozsahy a držení těla. Na základě těchto výsledků vypracuji tréninkový plán a případně další specifické pohybové aktivity, které se budou měnit po relativně krátkých časových úsecích a dynamicky přizpůsobovat fyzickému stavu klienta. Nestane se tedy, že by klient cvičil pořád dokola, podle určitého scénáře  jeden, nebo dva měsíce stejné cviky.

600 Kč
Přihlásit se